Serveis

Aquestes son algunes de les feines que realitzem amb aquest sistema:

Rehabilitació, neteja, reparació i pintat de façanes, cel oberts o qualsevol espai vertical.

Muntatge de baixants, desaigües, conductes d’extraccions de fums, ventilacions….

Instal·lacions de sistemes anti-aus (pinxos anti-aus, malles, bandes de impulsos….)

Neteja i repàs de teulats i canals pluvials.

Neteja de vidres en alçada.

Poda d’arbres en alçada.

Diferents treballs en monuments arquitectònics (esglésies, ponts romànics, castells emmurallats….)

Col·locació de cartells publicitaris en façanes.